La Seigneurie d'Vtrecht 1681Het veengebied in de Gelderse Vallei


Detail van de kaart:

La Seigneurie d'Vtrecht
Dressť sur les Memoires les plus Nouveaux
Par le S. Sanson, Geographe Ordinaire du Roy.
A Paris,
chez H. Iaillot, joignant les Grands Augustins, aux2. Globes
Auec Privilege du Roy pour Vingt Ans.
1681

 

De groene lijn geeft de grens aan tussen het Bisdom Utrecht en het Hertogdom Gelre.

ph01220  


Externe links:  |  Darink delven op Schouwen  |  Het prenten-ABC  |  Het turfschip van Breda  |


Copyright © Paul Hageman (NL) 2005

Deze site kan het best bekeken worden in een schermresolutie van 1024 x 768 pixels met Microsoft Internet Explorer 4+ of  Netscape Communicator 4+.