Nederlandsche jaerboeken en historien 1681Titel


-


Het Kasteel van Breda door Soldaten, in een Turfschip verborgen, verovert, 1590.

Annotatie

-

m.o. : titel
onder rechts van het midden (in de afbeelding): I. Luyken, invenit et fecit.

Jaar

-

1681

Techniek

-

Ets

Maker

-

Jan Luyken

Afmeting (h x b)

-

Blad: 29,5 x 39,5 cm.
Afbeelding: 25,8 x 33,6 cm.

Bijzonderheden

-

Afkomstig uit:
Nederlandsche jaerboeken en historien, sedert het jaer 1555 tot het jaer 1609; met de belegering der stadt Grol, als ook het tractaet van de Batavische, nu Hollandtsche Republyk en de vrye zeevaert.  Met het leven des schrijvers, vert. door Joan Goris.
Uitgegeven te Amsterdam: by de Wed. Joann. van Someren, Abr. Wolfgangk en Henr. En Dirk Boom, 1681.

Extra informatie

 -

De auteur van dit werk is Hugo de Groot. De prent werd, zonder de signatuur van Jan Luyken, o.m. opgenomen in: Oorsprongk, begin, en vervolgh der Nederlandsche oorlogen etc. P.C. Bor, 1683 en in Geschiedenisen der vereenigde Nederlanden, etc. J. le Clerc, 1730.  

Meer informatie over het Turfschip van Breda vindt u hier.

Ref.: Van Eeghen/van der Kellen nr. 38, Klaversma/Hannema nr. 585.
Ph19125Externe links:  |  Darink delven op Schouwen  |  Het prenten-ABC  |  Het turfschip van Breda  |


Copyright Paul Hageman (NL) 2005

Deze site kan het best bekeken worden in een schermresolutie van 1024 x 768 pixels met Microsoft Internet Explorer 4+ of  Netscape Communicator 4+.