Hedendaagsche Historie Zeeland 1745


Titel

-

De ZEL-NEERING of het DARINK-DELVEN, zoals het, oudtijds, in Zeeland, geoefend werdt.

Annotatie

 

-

r.b. : IV.D. Bladz. 170.
m.o.: titel
l.o.  : C. Pronk del. Naar het Origineel, 1745
r.o. : J.C. Philips fecit.

Jaar

-

1745

Techniek

-

Kopergravure

Maker

-

Jan Caspar Philips (ca. 1700-1775) naar een tekening van Cornelis Pronk (1691-1759)

Afmeting (h x b)

-

Blad: 20,8 x 31,5 cm.
Afbeelding: 15,7 x 28 cm.

Bijzonderheden

 

-

Afkomstig uit:
Hedendaagsche historie, of tegenwoordige staet van alle volkeren; in opzigte hunner landsgelegenheit, personen, klederen, gebouwen, zeden, wetten, gewoontens, godsdienst, regering, konsten en wetenschappen, koophandel, handwerken, landbouw, landziektens, planten, dieren, mineralen en andere zaken tot de natuurlyke historie dienende; *XIV*  Vervolgende de beschryving der Vereenigde Nederlanden, en wel in ’t byzonder handelende van Zeeland. Door Pieter Boddaert. Amsterdam, Isaac Tirion, 1751.

Extra informatie

 

-

Onder de titel staat een verklaring van de Zel-Neering:

‘Deze Verbeelding, gemaakt naar een Oude Schilderij in ’t Gasthuis te Zierikzee, vertoont, in een gezicht van het Eiland Schouwen en de Stad Zierikzee, de wijze, op welke de Darink uit den grond gespit, op hoopen te droogen gelegd, en vervolgens tot assche verbrand werdt: welke dan naar de zoutkeeten gevoerd, en, met zee-water vermengd, tot wit zout werdt gestookt.’ 

Lees hier meer over de zoutwinning uit veen !

ph18125Externe links:  |  Darink delven op Schouwen  |  Het prenten-ABC  |  Het turfschip van Breda  |


Copyright © Paul Hageman (NL) 2005

Deze site kan het best bekeken worden in een schermresolutie van 1024 x 768 pixels met Microsoft Internet Explorer 4+ of  Netscape Communicator 4+.