Prenten uit andere bronnen (2)Schoolplaat: 'In de Veenderij' omstreeks 1900


Eerder gepubliceerd in Het bruine goud, Amsterdam/Brussel 1984


 

Adriaan Pietersz. van de Venne (1589 - 1662)

Een serie van 3 prenten uit 1626. Collectie British Museum London

Het turfbaggeren (een slagturver)

Het turftrappen en turfstapelen

Turftonsters en turfdragers

Eerder gepubliceerd in: 
- Geschiedenis van de provincie Utrecht (deel 2), Utrecht 1997, bladzijde 15
- Geschiedenis van Veenendaal, Veenendaal 2000, bladzijde 158 


Externe links:  |  Darink delven op Schouwen  |  Het prenten-ABC  |  Het turfschip van Breda  |


Copyright Paul Hageman (NL) 2005

Deze site kan het best bekeken worden in een schermresolutie van 1024 x 768 pixels met Microsoft Internet Explorer 4+ of  Netscape Communicator 4+.