Hedendaagsche historie Holland 1741

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Titel


-


Afbeelding van de Hollandsche Veenen na ít Dorp Amsterveen te zien, met de wyze van het Turf maken

Annotatie

-

l.o.  : J.C. Philips ad vivum del. Et fecit, 1741.
m.o.: titel
l.b.  : Vereen. Nederl. Bladz. 24. IV. Deel.

Jaar

-

1741

Techniek

-

Taille douce (Techniek waarbij de voorstelling eerst wordt geŽtst en daarna wordt voltooid met de burijn)

Maker

-

Jan Caspar Philips (ca. 1700-1775)

Afmeting (h x b)

-

Plaat: 17,3 x 29,5 cm.
Afbeelding: 16,9 x 28,7 cm.

Bijzonderheden

 

-

Afkomstig uit:
Hedendaagsche historie, of tegenwoordige staet van alle volkeren; in opzigte hunner landsgelegenheit, personen, klederen, gebouwen, zeden, wetten, gewoontens, godsdienst, regering, konsten en wetenschappen, koophandel, handwerken, landbouw, landziektens, planten, dieren, mineralen en andere zaken tot de natuurlyke historie dienende; *XIV* Vervolgende de beschryvinge der Vereenigde Nederlanden. En behelzende een aanvang der beschryvinge van Holland in ít algemeen.
Door Jan Wagenaar. Amsterdam, Isaac Tirion 1742.

Extra informatie

 

-

Deel XIV van de Tegenwoordige Staet van alle volkeren is dus het 4e deel van de Beschryvinge der Vereenigde Nederlanden zoals linksboven op deze prent aangegeven.

In 1812 werd deze prent voor een deel gekopieerd door Evert Maaskamp.                       
ph10175Externe links:  |  Darink delven op Schouwen  |  Het prenten-ABC  |  Het turfschip van Breda  |


Copyright © Paul Hageman (NL) 2005

Deze site kan het best bekeken worden in een schermresolutie van 1024 x 768 pixels met Microsoft Internet Explorer 4+ of  Netscape Communicator 4+.